O sboru


Hasiči Lubník

Spolek SDH Lubník vznikl v roce 1889 po velkém požáru ve vesnici, aby chránil majetek a životy občanů.

V současnosti jsou hlavními aktéry při požárech především profesionální složky záchranného sboru a náš sbor dobrovolných hasičů těmto složkám pouze asistuje a plní rozkazy velitele zásahu. V Lubníku jsme pomáhali prakticky u všech požárů. Úlohou naší zásahové jednotky je především hlídání místa požáru po jeho uhašení, aby nedošlo ke znovuvznícení. Protože profesionálové s naší pomocí počítají a v poslední době více než dříve, jsme byli donuceni investovat do bezpečnější výstroje. Kvalitní výstroj hasiče je základ bezpečnosti každého člena zásahového družstva. Vždyť donedávna tito kluci při asistenci profesionálům, byli vystaveni vysokému nebezbečí, popálení nebo zranění. Většinou si to při vysokém nasazení za záchranu majetku našich spoluobčanů v extrémních podmínkách ani neuvědomovali.

Nelze ovšem plnit některé úkoly bez dostatečné výzbroje s čímž bojujeme možná víc než s ohněm. Jsme malá vesnička a dotace pro takto malé spolky jsou prakticky mizivé. Proto se snažíme alespoň udržet techniku kterou máme.V současné době disponujeme s hasičským autem Praga RN CAS 16 z roku 1952, která jsme svépomocí rekonstruovali. Dále vlastníme motorovou stříkačkou PS8 z roku 1953, která je plně funkční, a také stříkačkou PZ1103 AUDI z roku 1943, ta je vedle Pragy RN naším skvostem.

Copyright - Knápek Daniel